www.stanleytravel.com.hk   Tel.(852)2706 4938
Stanley Travel Stanley TravelStanley TravelStanley TravelStanley Travel
[離島區] - 寶蓮寺
資訊:
洗手間
需行樓梯
歷史
觀光
介紹:
寶蓮禪寺,或稱寶蓮寺,為香港一座佛教寺廟,亦為香港旅遊景點之一,位於新界大嶼山昂坪,介乎彌勒山與鳳凰山之間。    © Stanley Travel 天祥旅遊 2016-2023