www.stanleytravel.com.hk   Tel.(852)2706 4938
Stanley Travel Stanley TravelStanley TravelStanley TravelStanley Travel
[元朗區] - 元朗市集
資訊:
洗手間
露天為主
購物
介紹:
元朗市中心(又新街)的美食包羅萬有,中西雜貨、商品及佳餚薈萃等都應有盡有,種類繁多。團友可大快朵頤地道小吃,選購老字號的餅店及中西百貨等。    © Stanley Travel 天祥旅遊 2016-2023