www.stanleytravel.com.hk   Tel.(852)2706 4938
Stanley Travel Stanley TravelStanley TravelStanley TravelStanley Travel
[西貢區] - 北潭涌訪客中心
資訊:
洗手間
室內冷氣
介紹:
自從1976年香港政府把西貢半島劃作郊野公園後,位於西貢東郊野公園及西貢西郊野公園中間的北潭涌,已建成西貢郊野公園遊客中心,專門介紹昔日西貢鄉村習俗、生態環境及風景區等等。另內有海豚資訊館,有一條海豚標本供遊客觀賞。    © Stanley Travel 天祥旅遊 2016-2024