www.stanleytravel.com.hk   Tel.(852)2706 4938
Stanley Travel Stanley TravelStanley TravelStanley TravelStanley Travel
本地小包團

2016年天祥推出全新特色包團服務,只需24人即可包團出發,適合小型公司、團體,一班同學仔、成群死黨老友、或家族成員等,一齊暢遊港九新界各大特色景點。


特色行程包括:
.生態環保遊
.地質導賞遊
.特色博物館之旅
.暢遊大嶼山一天遊
   尚有更多豐富行程即將推出,請留意本網頁更新    © Stanley Travel 天祥旅遊2016